Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z serwisu przechowaj.to
 2. Administratorem danych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem z serwisu przechowaj.to jest PPG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 3. Administrator sprawuje ciągłą kontrolę nad procesem przetwarzania danych Klientów i prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, a także chronienie danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia pomiędzy stronami umowy o świadczeniu usług.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania procesu rejestracji lub złożenia zamówienia.
 6. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów logistycznych, księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi serwisu przechowaj.to oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług.
 7. Administrator może przesyłać Klientom informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 8. Dane Klientów korzystających z serwisu przechowaj.to są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, w których dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego danych osobowych na jego wyraźne żądanie.
 10. Przechowaj.to wykorzystuje pliki „cookies”.
  „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”. Obok plików cookies serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do serwisu.
 11. Korzystanie z serwisu przechowaj.to jest równoznaczne z akceptacją zasad spisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 12. Przechowaj.to zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Ewentualne zmiany Polityki Prywatności nie będą naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.